admin

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกการรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6

    ยกเลิก !! การรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึก …

ยกเลิกการรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6 Read More »

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล มาตรฐาน FIBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล มาตรฐาน FIBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

เลื่อนประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

    โรงเรียนวิชิตสงคราม ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระท …

เลื่อนประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

เลื่อนรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เลื่อนรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2 …

เลื่อนรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Read More »

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง …

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล มาตรฐาน FIBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง …

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล มาตรฐาน FIBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

กิจกรรมโอวัลติลสมาร์ท วันที่ 4 มีนาคม 2563

    เจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลติน …

กิจกรรมโอวัลติลสมาร์ท วันที่ 4 มีนาคม 2563 Read More »

มอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. ปีการศึกษา 2562

    นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม เป …

มอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. ปีการศึกษา 2562 Read More »