ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนวิชิตสงคราม 27/12 ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 076-216919 โทรสาร 076-216919  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต E-mail: wichitsongkram.school@gmail.com Website: http://www.wichitsongkram.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านระเงง หมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว