หน้าแรก

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

0
จำนวนนักเรียนอนุบาล
0
จำนวนนักเรียน ป.1-3
0
จำนวนนักเรียน ป.4-6
0
จำนวนนักเรียน ม.ต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลงานทางวิชาการ

.

ผลงานโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียน
ดาวน์โหลด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

🏅ผลงานทางวิชาการ 🏅

โรงเรียนวิชิตสงคราม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช  ๒๔๘๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลวิชิต (ระเงง) ตั้งอยู่บนถนนวิชิตสงคราม โดยมีนายชั้น  วรวิฑูร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

     พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กับเงินที่ประชาชนบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ กรมสามัญในที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนเจ้าฟ้า ห่างจากที่ดินที่เป็นโรงเรียนเดิมประมาณ ๕๐๐ เมตร บริษัทเข้งหงวนบริจาคที่ดิน จำนวน ๔ ไร่เศษ เพื่อปลูกสร้างและจัดตั้งโรงเรียนและอาคารเรียน

📚 e-Book 📚