คำสั่งโรงเรียน

ผลงานทางวิชาการ

.

ผลงานโรงเรียน

หลักสูตรโรงเรียน

ดาวน์โหลด

โรงเรียนวิชิตสงคราม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช  ๒๔๘๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลวิชิต (ระเงง) ตั้งอยู่บนถนนวิชิตสงคราม โดยมีนายชั้น  วรวิฑูร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

     พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กับเงินที่ประชาชนบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ กรมสามัญในที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนเจ้าฟ้า ห่างจากที่ดินที่เป็นโรงเรียนเดิมประมาณ ๕๐๐ เมตร บริษัทเข้งหงวนบริจาคที่ดิน จำนวน ๔ ไร่เศษ เพื่อปลูกสร้างและจัดตั้งโรงเรียนและอาคารเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง