ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6

    ยกเลิก !! การรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึก …

ยกเลิกการรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6 Read More »

เลื่อนประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

    โรงเรียนวิชิตสงคราม ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระท …

เลื่อนประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

เลื่อนรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เลื่อนรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2 …

เลื่อนรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Read More »