ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิชิตสงคราม

สามารถรับชมผ่านทาง https://youtu.be/B7lofgnKJdU