สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประกาศผลยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรองสถานศึกษา โรงเรียนวิชิตสงคราม ให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว”