ข่าวกิจกรรมนักเรียน

แข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากกล่อง C-vitt มินิ

วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.5/2 จำนวน 4 คน คุณครูผู้ควบคุม จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากกล่อง C-vitt มินิ จิ๋วแต่แจ๋ว พกพาสะดวก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต