ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

    โรงเรียนวิชิตสงคราม ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

    ทางโรงเรียนฯ จึงขอเลื่อนประกาศผลการเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไปอย่างไม่กำหนด

**ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียน ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และFacebook โรงเรียนวิชิตสงคราม