ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫เปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามทุกคน เปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ โดยนักเรียนทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B มาเรียนพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ #แล้วพบกันนะนักเรียนทุกคน