ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านวิชิต ปีการศึกษา 2562

Wichit Open House'63

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันวิชิตวิชาการ "เปิดบ้านวิชิต Wichit Open House ปีการศึกษา 2562" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม