📢ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ยกเลิกการสมัครที่โรงเรียนวิชิตสงคราม) เป็นการสมัครในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 9 – 25 มีนาคม 2565 ตามลิงค์ดังแนบ

🧑‍💻ลิงค์สมัครระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

🔗https://forms.gle/KiR6UibxY9K6dskM6

🧑‍💻ลิงค์สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🔗https://forms.gle/Poc8ZvxQnMGWUU4o9

🧑‍💻ลิงค์สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

🔗https://forms.gle/VpupfuY1Mr7KAqF19