ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวิชิตสงคราม ขอความร่วมมือ นักเรียนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด กลับภูมิลำเนาของตนเอง ให้กลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อ #กักตัว #เฝ้าระวัง และดูอาการ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564