ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วัยเรียน วัยใส ก้าวอย่างมั่นใจ เรียนรู้วิถีเพศศึกษา ประจำปี 2565

"โครงการวัยเรียน วัยใส ก้าวอย่างมั่นใจ เรียนรู้วิถีเพศศึกษา" ♀️♂️

    วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวิชิตสงคราม จัดอบรม “โครงการวัยเรียน วัยใส ก้าวอย่างมั่นใจ เรียนรู้วิถีเพศศึกษา” ♀️♂️ ให้แก่แกนนำนักเรียนเพศวิถีในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมระเงง โรงเรียนวิชิตสงคราม