ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 เวลา 08.00 -16.30 น.
กรอกข้อมูลลงใน “ใบสมัครเข้าเรียน (ออนไลน์)” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง