ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์ระบบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2563

📣ประกาศลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิชิตสงคราม
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.

*** นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามที่สมัครเเล้ว ไม่ต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์***

📍ลิงค์ในการรับสมัครนักเรียน และ QR Code รับสมัครนักเรียน ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครผ่านลิงค์รับสมัคร หรือ QR Code ในรูป

ม. 1
https://forms.gle/uPkcc2KeZoLtsPvXA

ม.4
https://1th.me/ZIn1w

ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดบันทึก
หากโรงเรียนพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรง หรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะ และถือเป็นความผิดทางกฏหมาย