ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣 ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนป1-66