ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566

#โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
www.wichitsongkram.ac.th