📢ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 , ป.1 , ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

💻รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565

👇👇ตามลิงค์ดังแนบ

🧑‍💻ลิงค์สมัครระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)
🔗https://forms.gle/ciYagxW6wwWJqcL48

🧑‍💻ลิงค์สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)
🔗https://forms.gle/pNRfmuwTT1byuCJ66

🧑‍💻ลิงค์สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)
🔗https://forms.gle/dKg7zgtAkoyiaw887

#โรงเรียนวิชิตสงคราม
#โรงเรียนวิถีลูกเสือ
www.wichitsongkram.ac.th