ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ระบบออนไลน์)