ข่าวกิจกรรมนักเรียน

มอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. ปีการศึกษา 2562

    นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563