ข่าวกิจกรรมนักเรียน

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2562

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562