ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัล🎉🎉

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566

——————————————–

🏆ชนะเลิศ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

และการสะกดรอย ป.4-ป.6

🥉รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์

เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

——————————————-

🏅5 เหรียญทอง

– การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

– การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest

(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3

– การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

– การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest

(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

– การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest

(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6

——————————————-

🥈เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

——————————————-

🥉เหรียญทองแดง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

#โรงเรียนวิถีลูกเสือ

www.wichitsongkram.ac.th