ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563

📣 ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563