ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2562

    นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนนักเรียนรุ่นน้องได้จัดขึ้นให้ (กิจกรรมขมาบูรพาจารย์ ผูกข้อมือ กิจกรรมสันทนาการ สานสายใยเลือดเหลือง-ฟ้า) ผ่านไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ กับงานปัจฉิมนิเทศ ในปีการศึกษา 2562 นี้