ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม นางสาวกิตติมา มณีโชติ นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม และผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ คลองมุดง ชุมชนบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wichitsongkram&set=a.3129936077321969

#โรงเรียนวิถีลูกเสือ

www.wichitsongkram.ac.th