ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์