ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) ให้ความรู้นักเรียน

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) ให้ความรู้เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย และกฎจราจร เพื่อเพื่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรอย่างถูกต้องแก่นักเรียน