ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนเเละวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2563

📣การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิชิตสงคราม
รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
โดยระบบจะเปิดให้สมัครในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
**กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดบันทึก**
📍📍📍ผู้ปกครองที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อโรงเรียนวิชิตสงคราม ติดตามลิงค์ เเละ QR Code ในการรับสมัคร ผ่านทางเฟสบุ๊ค : โรงเรียนวิชิตสงคราม
และ เว็บไซต์ของโรงเรียนวิชิตสงคราม www.wichitsongkram.ac.th
📍📍📍ซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

💻📲ขั้นตอนเเละวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ผ่านระบบออนไลน์
***ผู้ปกครองที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อโรงเรียนวิชิตสงคราม
ติดตามลิงค์เเละ QR Code ในการรับสมัคร ผ่านทางเฟสบุ๊ค : โรงเรียนวิชิตสงคราม
และ เว็บไซต์ของโรงเรียนวิชิตสงคราม www.wichitsongkram.ac.th
ซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563