ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมโอวัลติลสมาร์ท วันที่ 4 มีนาคม 2563

    เจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ท ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความสนุกสนาน ร่วมเล่นเกม ตอบคำถามและนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ทมาแจกให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้