ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา (ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประกาศโรงเรียนวิชิตสงคราม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา (ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ)

สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ_16122565