การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวิชิตสงครามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ณ อาคารเพทาย โรงเรียนวิชิตสงคราม

ถวายพระพรฯ ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานกิจกรรมอาคารประดู่ โรงเรียนวิชิตสงคราม

ตักบาตรวันแม่ ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. โรงเรียนวิชิตสงครามจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 7 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมอาคารประดู่ โรงเรียนวิชิตสงคราม

สนับสนุนการใส่ผ้าไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนวิชิตสงคราม นำโดยนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวมใส่ผ้าไทย สนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารประดู่ โรงเรียนวิชิตสงคราม