ผลงานทางวิชาการ

.

ผลงานโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียน
ดาวน์โหลด

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

จำนวนนักเรียนอนุบาล
0
จำนวนนักเรียน ป.1-3
0
จำนวนนักเรียน ป.4-6
0
จำนวนนักเรียน ม.ต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
0

ข่าวสารวิชิตสงคราม

อ่านเพิ่มเติม >>

อ่านเพิ่มเติม >>

อ่านเพิ่มเติม >>

สื่อออนไลน์ / YouTube

โรงเรียนวิชิตสงคราม

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

ที่ตั้ง

27/12  หมู่ 4  ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 0 7621 6919
โทรสาร : 0 7621 6919
Facebook : โรงเรียนวิชิตสงคราม
เวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ , เวลา 08:30 - 16:30 น.

ติดต่อเรา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.